Flash ActionScript Kursu

Flash ActionScript Kursu
Ücretsiz Ön Kayıt !

Flash ActionScript Kursu – Ankara

Ankara Doruk ActionScript Kursu, web programcılarının etkileşimli (kullanıcının faresini, klavyesini kullanması, objeleri hareket ettirmesi ya da formlara not yazması gibi) flash animasyonlar yapabilmesini amaçlamaktadır.

Flash ActionScript Nedir?

Temel animasyonlarda Flash, sahnelerinizin ve animasyon karelerinizin ard arda hareket etmesini sağlar. Fakat istediğiniz kullanıcıyla etkileşimli (kullanıcının faresini, klavyesini kullanması, objeleri hareket ettirmesi ya da formlara not yazması gibi) animasyonlarsa, basit bir animasyon yaparken kullandığınız Flash özelliklerinden biraz daha fazlasına ihtiyacınız var demektir. Bunu da objelerinize uygun zamanda harekete geçecek eylemler atayarak yapabilirsiniz. İşte bu eylemlerin tümü ActionScript denilen bir programlama dili sayesinde gerçekleştirilir. ActionScript kullanarak oluşturduğunuz eylemleri butonlara, moviecliplere ve framelere atayabilirsiniz.

Flash ActionScript Kursuna Katılmak İçin Önkoşullar Nelerdir?

 • HTML bilgisi,
 • Flash bilgisi.

Flash ActionScript Kursu Eğitim Süresi

Eğitim Süresi 40 Saattir. (5 Hafta)

Flash ActionScript Kursunu Hangi Zaman Dilimlerinde Alabilirim?

Aşağıdaki tabloda örnek grup zaman planları yer almaktadır. Gruplardaki kursiyerlerin boş zamanlarına göre kurs günleri, saatleri ve eğitim gün sayıları değişebilir.

Ankara Doruk Flash ActionScript Kursu

Ankara‘da 2001 yılından beri eğitim faaliyetini sürdüren kurumumuz kısa sürede bir marka olmuştur. Ankara‘nın kalbi sayılan Kızılay semtinde bulunmamız, kursiyerlerin şehrin her yerinden rahatlıkla bize ulaşabilmesini sağlamaktadır. Eğer Ankara‘da iseniz ve Flash ActionScript kursu almak istiyorsanız lütfen bize uğrayın.

Ankara Doruk C Kursu Eğitim İçeriği

 • Action Script’e Giriş
   • Action Script Nedir?
   • Neler Yapılabilir?
   • Action Script Panelini Tanıma
   • Nelere Script Eklenir?
 • Action Script Sözdizimi
   • Boşluklar, Açıklamalar,İfadeler, Bloklar, Noktalı Virgül Kullanımı
 • Veri Türleri
   • String, Sayı, Boolean, Referans, Nesne, Movie Clip Veri Türleri
 • Değişkenler
   • Local Değişkenler
   • Timeline Değişkenleri
   • Global Değişkenler
   • Değişkenleri Silmek İçin Delete Opetatörü
 • Operatörler
   • Atama Operatörü
   • Aritmetiksel İşlem Operatörleri
   • Bileşik Atama Operatörleri
   • Eşitlik Operatörleri
   • Karşılaştırma Operatörleri
   • Mantıksal Operatörler
 • Diziler
   • Dizi İşlemleri
 • Fonksiyonlar
   • Fonksiyon Tanımlama Ve Kullanma
    • Foksiyonlara Veri Gönderme
    • Foksiyonlardan Değer Döndürme
    • Hazır Fonksiyon Kullanımı
 • Koşullu İfadeler Ve Döngüler
   • Koşullu İfadeler
    • İf
    • Else
    • Else İf
    • Switch, Case, Default
    • ?: Operatörü
   • Döngüler
    • While
    • Do…While
    • For
    • For…İn
    • Döngü Kontrolü
    • Timeline Döngüleri
 • Sınıflar Ve Nesneler
   • Nesne Yönelimli Programlama (Oop) Nedir?
    • Sınıf Kavramı
    • Nesne Kavramı
 • Olaylar
   • Olay Türleri
   • Movieclip Sınıfına Ait Olaylar
    • Onload (Load)
    • Onunload (Unload)
    • Ondata (Data)
    • Onmousedown (Mousedown)
    • Onmouseup (Mouseup)
    • Onmousemove (Mousemove)
   • Movieclip Ve Button Sınıfına Ait Ortak Olay Denetleyiciler
    • Onpress (Press)
    • Onrelease (Release)
    • Onreleaseoutside (Releaseoutside)
    • Onrollover (Rollover)
    • Onrollout (Rollout)
    • Onkeydown (Keydown)
    • Onkeyup (Keyup)
    • Ondragout (Dragout)
    • Ondragover (Dragover)
 • Movie Clipler
   • Movie Clip Semboller Ve Instance Name
   • Movie Clip Oluşturma
    • Duplicatemovieclip () İle Movie Clip Sembol Oluturma
    • Attachmovie ()İle Movie Clip Sembol Oluturma
   • Flash Movie Hiyerarşisi
    • Mutlak Ve Göreceli Hedef Yollar
    • _Name Ve _Target Özelliği
   • Timeline Kontrolleri
     • Stop(), Gotoandstop()
     • Play(), Gotoandplay()
     • Prevframe() Ve Nextframe()
     • Prevscane() Ve Nextframe()
   • Movieclip Sınıfının Metodları
    • Startdrag(), Stopdrag() Özelliği
   • Movieclip Sınıfının Özellikleri
    • _Alpha Özelliği
    • _Currentframe Özelliği
    • _Height Özelliği
    • _Width Özelliği
    • Hitarea Özelliği
    • Menu Özelliği
    • _Name Özelliği
    • _Rotation Özelliği
    • _Totalframes Özelliği
    • _Visible Özelliği
    • _X Özelliği
    • _Y Özelliği
    • _Xscale Özelliği
    • _Yscale Özelliği
    • _Xmouse Özelliği
    • _Ymouse Özelliği
   • Harici Dosyaları (Swf, Jpg) Yükleme
    • Düzeyler (Levels)
   • Loadmovie()
    • Loadmovie() İle Yüklenen Harici Dosyalar
     • Önyükleyici (Preloader) Nasıl Yapılır?
 • Ses Ve Ses Kontrolleri
   • Flash İçinde Ses Kullanmak
   • Sound Sınıfı
    • Attachsound() Metodu
    • Start() Metodu
    • Stop() Metodu
   • Ses Seviye Kontrolü
    • Setvolume() Ve Getvolume() Metodları
 • Metin Kutuları İle Çalışma
   • Dinamik Metin Kutuları Ve Özellikleri
   • Girdi Metin Kutuları Ve Özellikleri
   • Metin Kutularının Biçim Özelliklerini Değiştirme
   • Metin Kutularına Link Verme
 • Harici Dosyalardan Veri Yükleme –Gönderme
   • Loadvariables() Fonksiyonu
   • Yeni Bir Tarayıcı Penceresine Veri Gönderme: Geturl
 • Flash  Player Ortamındaki Filmi Kontrol Etmek
   • Fscommand () Metodu
 • Uygulamalar
Ücretsiz Ön Kayıt !

Choose Your Direction

Flash ActionScript Başlangıç Eğitimi
850
24 Saat Flash ActionScript eğitimi başlangıç paketi
Flash ActionScript orta seviye Eğitim Programı
1100
Toplamda 36 Saat Flash ActionScript orta seviye Eğitim Programı
İleri Seviye Flash ActionScript İleri seviye Eğitim Programı
1400
Toplamda 48 Saat İleri Seviye Flash ActionScript İleri seviye Eğitim Programı

Yorum Ekle

Translate »