Java Eğitim Programları

Java Eğitim Programları
Ücretsiz Ön Kayıt !

Java Kursu – Ankara

Ankara Doruk, gerek kurumsal gerekse bireysel anlamda 8 yıldır java eğitimi vermektedir. Bireysel eğitimler için bize başvuranlarlar genel anlamda iki grupta toplanmaktadır.

 • Henüz üniversite eğitimine yeni başlayan ve okulda aldıkları java derslerine destek olması amacıyla kurumumuza gelen öğrenciler için oluşan gruplar:
  Bu tarzda oluşan gruplarda dersler, öğrencilerin okulda aldıkları konulara paralel işlenmekte, proje ve ödevlerini nasıl yapacakları konusunda destek verilmektedir. Bu gruplara çoğunlukla Java Basic & OOP eğitimi yeterli olmaktadır. Kurumumuz bu anlamda , Bilkent, Başkent, Atılım, Çankaya, Hacettepe, ODTÜ , Gazi Üniversitelerinde okuyan yüzlerde öğrenciye destek vermiştir.
 • Kariyer edinme amaçlı gruplar:
  Bu tür gruplardaki öğrenciler;
 • Lisans eğitimini  Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Matemetik  veya buna benzer alanlarda yapanlardan kendilerini java konusunda geliştirmek isteyenler,
 • Lisans Eğitimini bitirmiş bir işe başlamış ve çalıştığı yerde java bilgisine ihtiyaç duyulanlar,
 • Başka teknolojilerde profesyonel uygulamalar geliştirmiş programcılardan, java teknolojilerini de öğrenmek isteyen kişilerden oluşmaktedır.

Kurumsal java eğitimlerde ise , içerik kurumların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda oluşturrulmaktadır.

Java Basic Kursu

Ankara Doruk Temel Java Kursu genel java terminolojisinin yanında, nesneye yönelik programlama (Object Oriented Programming) içerisinde yer alan class yapılarının, kalıtım (inheritance), çok biçimlilik (polymorphism), soyut sınıflar (abstract classes) ve arayüz (interfaces) yapılarının, mevcut temel java paketlerini kullanmanın, yeni paketler oluşturmak gibi konuların inceleneceği bir kurstur. Ayrıntılı eğitim içeriğini bu sayfanın altında görebilirsiniz.

Java Kursuna Katılmak İçin Önkoşullar Nelerdir?

 • En az bir programlama dili ile uğraşmış olmak ya da algoritma bilgisine sahip olmak.

Not: Eğer kursiyerin algoritma bilgisi yok ise önce algoritma kursuna alınır.

Java Basic Kursu Eğitim Süresi

Java Basic 50 Saattir.

Java Basic Kursunu Aldıktan Sonra Hangi Java Eğitimine Devam Edebilirim?

 • Java Swing (Java Desktop Application)

Java Swing Programlama, Java Desktop Application adıyla da anılır. Java ile görsel masaüstü, network(socket ile) ve multi threading uygulamaların geliştirilebileceği bir platformdur. Aslında windows işletim sistemi için tasarlanmış delphi, visual basic, power builder gibi programlama dillerinin java karşılığı denilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

 • Java Web (Servlet, JSP)

Günümüzde orta, büyük ve çok büyük ölçekli kurumlar, uygulamalarında Java teknolojilerini kullanmaktadır. Bu kurs süresince Apache Tomcat Application Server, Servlet, JSP, EL,JSP Custom Tag, JSTL JSP and Database konuları üzerinde durulur, örnek bir proje gerçekleştirilir. Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Java Kursunu Hangi Zaman Dilimlerinde Alabilirim?

Aşağıdaki tabloda örnek grup zaman planları yer almaktadır. Gruplardaki kursiyerlerin boş zamanlarına göre kurs günleri, saatleri ve eğitim gün sayıları değişebilir.

 

Ankara Doruk Java Kursu

Ankara‘da 2001 yılından beri eğitim faaliyetini sürdüren kurumumuz kısa sürede bir marka olmuştur. Ankara‘nın kalbi sayılan Kızılay semtinde bulunmamız, kursiyerlerin şehrin her yerinden rahatlıkla bize ulaşabilmesini sağlamaktadır. Eğer Ankara‘da iseniz ve java kursu almak istiyorsanız lütfen bize uğrayın.

Ankara Doruk Java Basic Kursu Eğitim İçeriği

 • Temel İşletim Sistemi Konsol Komutları
  • cmd
  • Dizin yaratma (MD)
  • Dizinler arası hereket (CD CD\ ve CD..)
  • Dizin silmek (RD)
  • Komut sisteminde dosya çalıştırma
  • Dosya ve dizin listeleme (DIR) komutu
  • Jokerler( * , ? )
  • Dosya kopyalama (COPY) komutu
  • Dosya silme (DEL) komutu
  • PATH görme ve tanımlama
  • Toplu işlem Dosyaları tanımlama (BATCH FILES)
 • Java Dil Özellikleri
  • Java Dili ve Platformu
  • Değişkenler
  • Veri Tipleri
  • Aritmetik Öperatörler
  • Karşılaştırma Operatörleri
 • Kontrol Yapıları ve Döngüler
  • if
  • swich
  • while
  • do while
  • for
 • Diziler (Arrays)
  • Tek Boyutlu Diziler
  • Dinamik dizi
  • Dizilerde sıralama algoritması (Bubble Sort)
  • İki boyutlu diziler
 • Metodlar (Methods)
  • Statik metodlar
  • Metodlara parametre geçirmek
  • Metodlarda aşırı yüklenme (Method overloading)
  • Metodlara dizi cinsinden parametre geçirmek
  • Metodlarda özyineleme (Recursion)
 • Sınıflar (Classes)
  • Temel Sınıf yapısı
  • new deyimi
  • Dinamik sınıflar
  • Genel class değişkenleri (public)
  • Tanımlanmış bir sınıfı kullanma
  • Sınıflarda kurucu metod kullanma (constuructor method)
  • this deyimi
  • Özel class değişkenleri (private)
  • Sınıflrda get ve set metodları
  • Korumalı class değişkenleri (protected)
  • Object aktarma ve kulonlama işlemleri
  • Object karşılaştırma (== ve equals() ile)
  • Kopya Kurucu metod (Copy Constructor)
  • Object ve toString() metodu
  • Object türünden dizilerde sıralama ve toCompare() metodu
 • Kalıtım (inheritance)
  • Kalıtım (miras) nedir ?
  • extends deyimi
  • super deyimi
  • Metodu override etmek
  • Yukarı Çevirim (upcasting)
  • Kalıtım ve Polimorfizm (İnheritance  and Polymorphism)
 • Soyut sınıflara giriş (abstract class)
 • Arayüzlere giriş (interface class)
 • String, StringBuffer ve StringTokenizer Sınıfları
  • String Class
   • new String()
   • new Srring(String)
   • new String(char[])
   • new String(byte[])
   • new String(StringBuffer)
   • charAt(int), length(), indexOf(String), indexOf(String, int),lastIndexOf(String), subString(int), subString(int, int), equals(String), toLoweCase(), toUpperCase(), replace(String, String), split(String), compareTo(String), trim() metodları
  • StringBuffer Class
   • append(String)
   • insert(int, String)
   • replace(int, int,String)
   • delete(int, int)
   • reverse()
  • StringTokenizer Class
   • Ayraçlar
   • hasMoreTokens(), nextToken()
   • hasMoreElemnts(), nextElement()
 • İstisnalar (Exceptions)
  • İstisna Sınıf Hiyerarşileri (Exception Class Hierarchy)
  • throw and throws deyimleri
  • try catch an finally deyimleri
  • İstisna ve çok biçimlilik
 • Collections and Maps
  • List
   • Stack
   • Vector
   • ArrayList
   • LinkedList
  • Set
   • HashSet
   • TreeSet
  • Map
   • Hashmap
   • TreeMap
  • Hangisini ne zaman kullanmalı?
 • Paketler
  • package deyimi
  • Sınıfları paketlemek
  • JAR files
  • Standart JAR paketlerine bakış
  • JAR file yapmak
  • JAR file günlemek
  • Bir JAR dosyasının içindeki dosyaları görüntülemek
  • Bir JAR dosyasını açmak
 • Java Input/Output
  • java.io.File sınıfı ile çalışmak
  • FileInputStream, FileOutputStream sınıfları ile dosya okuma ve yazma işlemleri
  • BufferedInputStream, BufferedOutpuStream ile dosya okuma ve yazma işlemleri
  • Serialize interface and Streams
  • ObjectInputStream, ObjectOutputStream ile dosya okuma yazma işlemleri
  • Okuma ve yazma işlemlerinde performans
tugrl.jpg

Tüm yardım ve destekleriniz için teşekkur ediyorum. Kariyerimde cok faydalı oldu

tugce.jpg

Özellikle tezimi hazırlamamda grafik tasarım kursnuz çok etkili oldu. tebrikler hocam

Tuğçe güven

Choose Your Direction

Başlangıç
1100
16 Saat Temal Java Eğitimi başlangıç paketi
Java + Java Swing
1600
Toplamda 24 Saat Başlangıç ve Java Swing Eğitimi
Full Stack Java Paketi
2200
Toplamda 40 Saat Temel Java Başlangıç Paketi + Java Swing Paketi + Java Web Paketi

Yorum Ekle

Translate »